WABI SABI IS

asymmetry
subtle
simplicity
natural
elegance
sublime
tranquility

Wabi Sabi har sina rötterna i den lokala kulturen och dess färger skapar ljus, lugn och harmoni.

Wabi karaktäriseras av naturlig enkelhet, renhet och lågmäld elegans. Sabi är den rofyllda skönhet som ett föremål får med tiden (patina).